Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad, Stambol, Istanbul, antički Grci, Feničani, Tračani, Rimljani, Osmanlije, Evropa i Azija… 

Meni je Istanbul oduvek bio jedan od posebnih gradova i nije ni čudo da je Napoleon Bonaparta rekao: 

„Ukoliko bi svet bio jedna država, Istanbul bi bio njen glavni grad“

Nekako bi se pogodilo da sam ga uvek posećivala sa bliskim ljudima, jedna od njih je bila moja mama, kojoj je i bio jedan od omiljenih gradova. Verujem da smo nekako i ovog puta bile zajedno.

Zato je ovo naša azbuka:

Ceo tekst